biểu ngữ sản phẩm

Chất nhũ hóa cắt cao

  • Máy trộn cắt cao đồng nhất

    Máy trộn cắt cao đồng nhất

    Nguyên tắc hoạt động

    Chất nhũ hóa phân tán cắt cao CYH phân tán hiệu quả, nhanh chóng và đồng đều một pha hoặc pha này sang pha liên tiếp khác, thông thường các pha này có thể hòa tan với nhau.Rôto quay nhanh và sinh ra lực mạnh thông qua tốc độ tiếp tuyến cao và hiệu ứng cơ học tần số cao nên vật liệu trong khe hẹp giữa stato và rôto nhận lực cắt cơ học và chất lỏng, lực ly tâm, ép, phần chất lỏng, va chạm, nước rách và ào ạt.Vật liệu rắn, lỏng và khí hòa tan sau đó được phân tán ngay lập tức và nhũ hóa đồng đều và mịn với quy trình sản xuất tốt hơn và chất gây nghiện thích hợp và cuối cùng là sản phẩm có chất lượng cao ổn định.